1. Obecné ustanovenia

BHC International, s.r.o. týmto vydáva podmienky a právne obmedzenia používania internetového portálu (ďalej len podmienky) na adrese www.bhc-int.sk a ďalších registrovaných adresách – ďalej len „portál“.

 

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle navštíviť alebo už užívajú internetový portál (ďalej len užívatelia portálu). Zvláštnu skupinu tvoria zmluvní odberatelia a iní obchodní partneri spoločnosti BHC International, s.r.o. ktorí spĺňajú podmienky pridelenia prístupu do predajného systému portálu prostredníctvom vstupného hesla (ďalej len zákazníci).

 

Prevádzkovateľom internetového portálu www.bhc-int.sk je BHC International, s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ), ktorý je v súlade so zákonom o autorskom práve, o právach súvisiacich s autorským právom o zmene niektorých zákonov (ďalej len autorský zákon) oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

 

 2. Používanie internetového portálu

 

Užívať portál www.bhc-int.sk inak ako pre vlastnú potrebu (ako celok, tak aj jednotlivé súčasti) bez súhlasu prevádzkovateľa nie je povolené. Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany prevádzkovateľa v súlade s autorským zákonom.

Prístup a používanie stránok www.bhc-int.sk je bezplatné.

Zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu prevádzkovateľa do obsahu, či technickej podstaty stránok www.bhc-int.sk je zakázané. Právo rozhodovať o zmene, odstránení, či doplnení akejkoľvek súčasti týchto stránok má iba prevádzkovateľ.

 

3. Odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti

Informácie publikované na
www.bhc-int.sk vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje BHC International, s.r.o. a ich účelom je informovať hlavne o ponuke produktov a služieb.

 

Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia prevádzať zmeny informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s užívaním stránok www.bhc-int.sk.

 

Prevádzkovateľ preberá niektoré z informácií publikovaných na stránkach www.bhc-int.sk z iných zdrojov, ktoré sú uvedené.

 

Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.bhc-int.sk. Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, príp. inú formu propagácie prevádzanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom www.bhc-int.sk.

 

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah zdieľania, ktoré si medzi sebou vymieňajú užívatelia niektorých častí internetového portálu (diskusné fóra, diskusné skupiny) a vyhradzuje si právo odstrániť zdieľanie, ktoré obsahuje akúkoľvek informáciu, ktorú je možné považovať za protiprávnu, urážlivú alebo inak neprijateľnú.

 

 

4. Prístup na portál a ochrana osobných údajov

 

Prístup na portál www.bhc-int.sk môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení. V takomto prípade bude prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s právnymi predpismi.

 

 

5. Záverečné ustanovenia 

 

Zverejnenie akýchkoľvek údajov, či informácií na stránkach www.bhc-int.sk s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch uvedené inak.

 

Tieto podmienky je oprávnený meniť, či dopĺňať iba prevádzkovateľ. Podmienky a právne obmedzenia používania internetového portálu www.bhc-int.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

 

 

Dátum vydania: 01.07.2014

BHC International  s.r.o.

Bratislava

 

 
 
 

 
 


Košík
0 položiek
0

 

 

  
 
 


 


 
 

 

 

 

Technické riešenie © 2023 CyberSoft s.r.o.

Ochrana osobných údajov | Pravidlá používania portálu

© 2023 BHC International s.r.o.

 
 
 

K prevádzke nášho webu www.bhc-int.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme.